Eurovia Polska S.A. WMB Wrocław

Kom.: 795 40 01 65

Zakres działalności:
Świadczymy usługi w zakresie budownictwa inżynieryjno-lądowego, głównie w branży drogowej:
* budowa i remonty dróg, autostrad, lotnisk, parkingów
* konstrukcje powierzchni przemysłowych, handlowych, sportowych
* infrastruktura drogowa, miejska i gminna
* wielosezonowe utrzymanie sieci drogowej
* realizacje wszelkich typów konstrukcji i technologii drogowych
* także technologie autorskie, rozwiązania „pod klucz”, doradztwo techniczne

Wykonujemy pełny zakres struktur drogowych:
* warstwy podbudów kamiennych oraz bitumicznych
* roboty odwodnieniowe powierzchniowe i wgłębne
* roboty kanalizacyjne
* roboty ziemne, makroniwelacje, niwelacjach i rekultywacje terenu
* roboty z szerokim zastosowaniem geotekstyliów
* wykonywanie urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego

Ulica: Jesionowa 7
Kod pocztowy: 55-065
Miejscowość: Jordanów Śląski
Województwo: Dolnośląskie

Budowlane Materiały - Kamień Kruszywa